Friday, August 13, 2010

Langkah Penyelesaian Pencemaran Darat

Remediasi

Remediasi merupakan  kegiatan membersihkan tanah yang sudah tercemar daripada bahan yang tidaksepatutnya ada dalam tanah dengan dua jenis cara iaitu in-situ atau ex-situ.
Pembersihan  ex-situ meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian di bawa ke kawasan yang selamat. Di kawasan tersebut,tanah itu akan dibersihkan dari zat pencemar.

Bioremediasi

Merupakan cara merawat tanah menggunakan organisma mikro.Kaedah ini bertujuan untuk mengurai atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun.Salah satu organisma mikro yang berfungsi sebagai bioremediasi ialah vesicular arbuskular mikoriza.
 
Langkah lain yang boleh diambil adalah seperti Mengawal aktiviti pembinaan,perlombongan dan pembalakan serta menyedarkan orang ramai supaya menjaga kebersihan alam sekitar dengan mengadakan kempen-kempen yang berkenaan.(JUNAIDAH BINTI ABDULLAH 207214)

No comments:

Post a Comment