Saturday, August 14, 2010

Langkah-Langkah Penyelesaian Pencemaran Nuklear

Pembinaan fasiliti stesen nuclear yang lebih selamat. Penggunaan bahan pembinaan dan rekacipta yang lebih canggih untuk menghalang pengaliran keluar bahan radioaktif jika berlaku peletupan bahan nuklear.

Pembuangan sisa bahan radioaktif secara sistematik dapat mengurangkan pencemaran. Cara yang sesuai seperti pembuangan geologi dan pengunaan semula merupakan cara jangka panjang yang perlu dipraktikkan.Anda boleh melayari link tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjutan. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_waste 


Justeru itu ,penamatan eksperimen bahan radioaktif yang tidak membawa kebaikan kepada manusia perlu dilakukan. Pembuatan bom nuclear yang tidak berfaedah perlu dikurangkan agar pendedahan manusia kepada bahan nuclear dapat dikurangkan. 
( LOW WAI KIT 207004)

No comments:

Post a Comment